Zkouška tří sít a laskavý nadhled

Poslední dobou se dost často stává, že se mi některé větší děti svěřují s tím, že je bolí některé řeči, které o sobě zaslechly a že jim to říkala nejlepší kamarádka či kamarád. Je toho nyní víc a je to možná i tím „nešikovným“ děním, které ve společnosti v tento čas žijeme.

V úvodu  se na mých stránkách můžete dočíst, že není člověk ten, aby se líbil lidem všem:-). Jistě to znáte všichni a také víte, že nejúčinějším lékem jak nevnímat  „nutné předávání nenutných informací“, je to vůbec neřešit!!!

Mám ráda povídání, které sem přikládám a které vždy dětem nabídnu. Třeba se bude hodit i někomu z vás:-)

Přeji nám všem laskavý nadhled, zdraví a pohodu. Jana

 

 

Sokrates byl vysoce uznávaný pro svou moudrost.  Jednoho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden jeho známý a řekl:
„Sokrate, víš, co jsem právě slyšel o jednom z tvých přátel?“
Sokrates odvětil: „Předtím, než mi to řekneš, chci, abys prošel zkouškou tří sít.“
„Zkouškou tří sít?“
„Správně,“ pokračoval Sokrates. První se jmenuje PRAVDA. Jsi si naprosto jistý, že to, co se mi chystáš říct o mém příteli, je pravda?“
„Ne,“ odpověděl muž, „jen jsem to zaslechl.“
„V pořádku,“ řekl Sokrates. „Takže nevíš, jestli to pravda je, nebo není.
Nyní vyzkoušíme síto DOBRA. Je to, co mi chceš říct o mém příteli, něco dobrého?“
„Nikoli, právě naopak…“, odvětil muž.
„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného, ​​i když si nejsi jistý tím, jestli je to pravda?“
Muž jen pokrčil rameny.
Sokrates pokračoval. „Ještě stále můžeš uspět, protože je zde síto UŽITEČNOSTI. Bude to, co mi hodláš sdělit, pro mě užitečné?“
„Vlastně ani ne…“, odvětil muž.
„Takže,“ konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš povědět, není ani pravdivé, ani dobré, a dokonce ani užitečné, tak proč mi to vlastně chceš říct?“
Muž se otočil a zahanbeně odešel.

 

Přejít nahoru