Ať si chceme či nechceme připustit, že naše myšlení, mluvení a jednání má vliv na to, co a jak žijeme, zkusme se nad tím alespoň pozastavit a připustit, že je to možné!!!

 Bude to mít význam nejenom pro nás, ale i pro naše děti.