Návody na sociálních sítích aneb dobrá rada nad internet:-)

Od počátku lidstva je vývoj miminek stejný. Napřed se musí narodit a pak teprve mohou objevovat svět a patro po patru stavět svůj pohybový vývoj. Napřed musí najít mámin prs a pak teprve pít. Napřed se musí naučit poznávat sama sebe, svoje schopnosti, možnosti a svoji sílu a pak teprve mohou, bez ztráty „kytičky“, obstát v dokonalosti svého vývoje. To jsou zákonitosti, které platily, platí a platit budou.

To, co stejné není a co se mění desetiletí za desetiletím, jsou kulisy a lidské hry, ve kterých žijeme a kterých jsme součástí.

A zde platí stále to samé DŮVĚŘUJ, ale PROVĚŘUJ!!!

Protože, ne vždy je to, co se mění, ku prospěchu našich nejmenších. Je toho hodně co na ně může mít neblahý vliv, ale dnes bych se chtěla zmínit o „neideálnosti“ rad po internetu. A to už je jedno, zda ty rady jsou návodem na manipulaci či na cvičení s miminkem a zda jsou psané či ve formě videa.

Věřím, že je to vždy myšleno dobře – ALE!

Již tolikrát byla zmiňována jedinečnost nejenom dětí, ale i rodičů. A vzhledem k jedinečnosti každého z nás, mi přijde takový způsob předávání návodů jak na dítě, nejenom nevhodný, ale i velmi nemoudrý.

Ten člověk, který takto radí, nezná vaše miminko, nevidí jeho reakce. Necítí ho v rukách jako vy a nezná ho jako vy. Nezná ani vás a ani vaše pocity. Neví, jak moc věříte sami sobě a jak moc věříte svému miminku. Nemá jak si to ověřit! A přesto radí, aniž by si toto vše uvědomil.

Nemohu tvrdit, že například  v předminulém století, byl pohybový vývoj miminek lepší, protože nebyl internet. Určitě bylo zase něco jiného, co dětem nepřinášelo blažený pohybový vývoj.

Mohla bych ale napsat tlustou knihu o tom, kolik rodičů se chytlo na háček předávaných rad a jaký to mělo vliv na jejich děti. V žádném případě rodiče kvůli tomu neposuzuji. Pamatuji si, jak jsem kdysi sama tápala a hledala:-)

Už dlouho, předlouho je mi ctí a radostí, rodiče a jejich děti provázet poznáváním dokonalosti jich všech a už dlouho předlouho si přeji, aby v těch, kteří nabízí radu či výrobek, byla laskavost, moudrost a respekt.

Stejně tak si přeji, abyste vy, rodiče věřili, že oba dva jste se narodili se znalostmi jak nejlépe se postarat o své miminko. Abyste uměli rozpoznat vhodnost či nevhodnost předávaných rad.

Má prosba ke všem rodičům nynějším i budoucím je, přestaňte, prosím, přijímat informace zvenku a začněte je přijímat ze svého nitra. Máte je tam všichni. A jak to vím? Jednoduše, viděla jsem to na všech, kteří mě doposud navštíviliJ

DŮVĚŘUJTE, ale PROVĚŘUJTE!!!

VĚŘTE sobě a své intuici!!!

A ani ze slušnosti NEDĚLEJTE to, co pro svoje děťátko necítíte jako prospěšné!!!

Přeji vám všem laskavou, moudrou, bezstrachovou a radostnou cestu poznávání rodičovství. Jana

Knihy

Tyto knihy, které jsem díky mnoholetým a mnohobarevným zkušenostem mohla napsat, můžete zakoupit u mě v ordinaci, v kamenných obchodech i online.

V knize “S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“ najdete naprosto jednoduše napsané povídání o tom, jak by se měl (ne musel!), odvíjet pohybový vývoj vašeho miminka, jak ho co nejlépe zvládnout a jaké nástrahy vás přitom mohou čekat.

V knize “Jak teď, tak potom“ je toto vše ještě doplněné o konkrétní příběhy z praxe a o podporu pro vás, rodiče, prarodiče… Zjistíte, že vy a vaše děti  jste dokonalí takoví jací jste a že i když se něco v životech nás a našich dětí uděje tak trochu “ z normy“, vždy se to dá nějakým způsobem pospravit.

© 2023 Jana Skalová | Spravuje ReVitta studio