Kdo jsem?

Není člověk ten, aby se líbil lidem všem.

Jmenuji se Jana Skalová a dětskou fyzioterapeutkou jsem přes 40 let. Z toho bezmála 3 desetiletí ve Fn v Plzni. Doufám, že se nelekáte, že jsem tak déletrvající:-)Nemusíte se bát, že by to mělo vliv na kvalitu mojí péče:-)

Svoji profesi jsem vykonávala na všech dětských odděleních, která se v nemocnici nacházejí a také na ambulanci dětské fyzioterapie.

Na každém z těch oddělení mě malí klienti a jejich rodiče naučili něco jiného.

Například na oddělení nedonošených miminek jsem se naučila nádherné vnímání dětí přes svoje ruce. Tam kdysi začalo moje poznávání i toho „něčeho jiného“. Když jsem šla na toto oddělení, snažila jsem se být vědomě v dobré náladě a v harmonii. Ti malí už při prvním doteku mojí ruky okamžitě poznali, jestli jsem či nejsem v pohodě. Od toho poznání se pak zcela samozřejmě odvíjela změna v mém lidském i profesním přístupu ke všem dětským klientům

Na oddělení dětské jednotky intenzivní péče jsem se zase naučila, že i děti, které jsou v bezvědomí či utlumené léky, vnímají. Některé z nich téměř přesně dokázaly interpretovat to, co se s nimi, po dobu jejich „nevědomí“, dělo.

Na oddělení dětské hemato-onkologie mě děti a jejich rodiče, naučili být i klaunem a tetou, která přijde nejenom cvičit, ale i pohladit duši. Naučila jsem se tady veliké pokoře a úctě k Životu a k vnitřní Síle, která jim všem pomáhala to všechno unést a zvládnout.

Na oddělení větších dětí a kojenců, jsem zase mimo jiné pochopila, jak moc velká může být víra ve vaše poslání. Věříte-li zcela tomu, co děláte, všechny síly ve vesmíru se spojí, aby vám pomohly. Měla jsem tam velmi často děti, kterým jsem prováděla dechovou rehabilitaci. V tu chvíli jste delší dobu v přímém kontaktu s dítětem a úspěchem je, když dítě ze sebe vykašle tu „nedobrotu“ kterou má v plicích. Kojenec, batole a většinou ani některé větší děti, si ruku před pusu nedají, a i když vy máte ústenku, to co dítě vykašle, stejně vdechnete. Vůbec jsem si nepřipouštěla, že by to pro mě mělo znamenat taky onemocnět a tak jsem celá ta léta prošla jen se dvěma chřipkami.

Na ambulantní oddělení mně ke cvičení přicházely děti se všemi možnými diagnózami:


Děti předčasně narozené, s opožděným či nerovnoměrným pohybovým vývojem, s predilekcí hlavičky, s hypertonií či hypotonií, se zpožděným vývojem díky abdukčnímu balením, s parezami brachiálního plexu či lícního nervu. Děti s vadným držením těla, skoliózou, po různých úrazech, s dětskou mozkovou obrnou, s myopatií, s revmatickými potížemi, po onkologické léčbě …

Tady mě to zase učilo poznávat lidi a jejich příběhy a tudíž nesmírné trpělivosti, pochopení, respektování individuality dítěte, i rodičů, prostě životní „psychologii“.

A v neposlední řadě mě to naučilo i tomu, že některé generacemi zažité vzorce myšlení, neideální nebo přílišná informovanost rodičů o pohybovém vývoji jejich dětí a nevhodná reklama, může velmi snadno způsobit vytvoření nového a zcela jistě zbytečného dětského pacienta.

Toto všechno a dvě úžasné, pro děti „dýchající“ paní doktorky (Dr.Mydlilová a Dr. Weberová-Chvílová) mě dovedlo ke psaní článků, k přednáškám a nakonec i k napsání malé, ale věřím, že pro rodiče užitečné, knížky. Knížka se jmenuje „S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“ a vyšla na podzim roku 2012 v nakladatelství Krigl.

V tom samém nakladatelství vyšla o pár let později ještě knížka „Jak teď – tak potom“ a ta je o tom:-), že to, co zasejeme, též sklidíme. Je plná příběhů z ordinace a je i plná důvěry v rodičovskou intuici a také v to, že i když jsme nezaseli zrovna nejlépe, VŽDY to můžeme více či méně pospravit.

Takže neházet flintu do žita, věřit svému vlastnímu vnímání a nenechat se ovlivňovat z okolí.

Není pro mě lehké se popsat, protože, jak jsem psala v úvodu – není člověk ten, aby se líbil lidem všem a stejně někdo nad těmito řádky „ohrne nos.“ Ale s naprostou jistotou vím, že mě moje profese za celá ta léta nepřestala bavit, že má obrovský smysl a spoustu možností jak pomoci. A také i proto jsem se rozhodla naplňovat své poslání ve své vlastní ordinaci.

Knihy

Tyto knihy, které jsem díky mnoholetým a mnohobarevným zkušenostem mohla napsat, můžete zakoupit u mě v ordinaci, v kamenných obchodech i online.

V knize “S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“ najdete naprosto jednoduše napsané povídání o tom, jak by se měl (ne musel!), odvíjet pohybový vývoj vašeho miminka, jak ho co nejlépe zvládnout a jaké nástrahy vás přitom mohou čekat.

V knize “Jak teď, tak potom“ je toto vše ještě doplněné o konkrétní příběhy z praxe a o podporu pro vás, rodiče, prarodiče… Zjistíte, že vy a vaše děti  jste dokonalí takoví jací jste a že i když se něco v životech nás a našich dětí uděje tak trochu “ z normy“, vždy se to dá nějakým způsobem pospravit.

© 2023 Jana Skalová | Spravuje ReVitta studio