Měla jsem nainstalovaný program kvůli videokonzultacím v době karantény a musím říct, že mi tento skutek přinesl plno legrace a uvědomění a pevně věřím, že nejenom mně:-).

Učilo mě to přesnějšímu vyjadřování musela jsem se hlídat, abych občas nesáhla do počítače upravit držení miminka – síla zvyku:-)
Občas vznikl “problém” s uvědoměním, která ruka je pravá a která levá. Jedna maminka najednou na chvíli zmizela z dosahu kamery a poté se objevila s náramkem na jedné ruce a se slovy: “Paní Skalová neříkejte pravá levá, ale ta s tím náramkem a ta bez něho!”
Někdy bývalo zapeklité odvést pozornost těch malých zvědavců od obrazovky. A bylo jedno, zda šlo o holčičky či kluky – některé děti se do té kamery nastavovaly jak modelky při focení.

Děkuji vám, kteří jste mi věřili, že i takto se dá pomoct a děkuji i vám všem, se kterými jsem v čase odloučení byla ve spojení, za společný smích a pohodu.👶💗😀
Jana Skalová