Čerstvě mi byla, v nakladatelství Krigl, vydána kniha, Jak teď, tak potom: Nejen příběhy z praxe dětské fyzioterapeutky.
Na tomto setkání jsme si povídali nejenom o příbězích z knihy, ale i o všem, co vás zajímalo.

Děkuji všem nádherným bytostem z Biologica za uspořádání tohoto setkání a děkuji i vám všem ostatním, kteří jste se dostavili a svojí přítomností spoluvytvořili velmi příjemné prožívání.

Biologico nám Genrála Píky 4, Plzeň