Tak jak dokáže vibrovat tibetská mísa, tak umí vibrovat i tělo, když je
zdravé a radostné. Celým víkendem se prolínají vibrace tibetských mís, vibrace našich pohybů a vibrace zvuků z okolní přírody. Cvičení i vše ostatní je nastaveno tak, abychom to mohli využít v běžném životě.

Víkend 27.-29.9.2019 je již naplněn.